Cọ In- Dùng cho máy in lên Vải trong ngành In

Cọ In- Dùng cho máy in lên Vải trong ngành In

Cọ In phân phối đủ chủng loại theo yêu cầu của khách. Cọ In thường gặp các loại có độ cứng như sau:

- Cọ In có độ cứng 60

- Cọ In có độ cứng 65

- Cọ In có độ cứng 70

- Cọ In có độ cứng 75

- Cọ In có độ cứng 90

Giá:: Liên hệ